Nieuws

Slimme data, slimme DTCO - Hoe de tachograaf vele problemen oplost

Informatief, betrouwbaar en fraudebestendig: de slimme tachograaf genereert data die helpt het hoofd te bieden aan de uitdagingen van de sector en die van de maatschappij.

Transport en logistiek zijn sectoren waarin steeds meer het besef groeit dat digitalisering en nieuwe technologieën niet alleen uitdagingen met zich meebrengen, maar ook de basis vormen voor langdurig succes. Data vormt daarin een essentieel element. De data die systemen genereren, moet echter wel correct zijn en geschikt zijn om een proces te ondersteunen en uiteindelijk waarde toe te voegen. Niet voor niets is datakwaliteit vaak onderwerp van gesprek in de logistieke sector. De secundaire kwaliteiten van diezelfde data, zoals beveiliging, duidelijkheid en betrouwbaarheid, komen echter minder vaak aan de orde. Toch is die minstens zo belangrijk. Immers, niemand baseert een facturatieproces op gegevens waarvan de herkomst onduidelijk is en waarvan niet bekend is met welke methode ze zijn verkregen.

Pas als er nauwkeurige gegevens beschikbaar zijn, kan er een radicaal nieuwe digitaliseringsslag volgen en kunnen uitdagingen, efficiënter worden aangepakt. Het onlangs door de Europese Unie ingevoerde Mobility Package I, is een mooi voorbeeld van hoe betrouwbare gegevens kunnen helpen actuele problemen op te lossen, zoals de controle op cabotage. In dit geval levert de slimme tachograaf (DTCO 4.1) betrouwbare gegevens (op basis van GPS-posities) over hoeveel ritten er buiten het eigen land hebben plaatsgevonden. Dit is echter slechts één van de vele mogelijke situaties waarin betrouwbare tachograafgegevens de overheid en het bedrijfsleven kunnen ondersteunen.

Continental PP VDO DTCO Services EN
Figuur 1 - De toekomstige geïntegreerde diensten van de Smart Tachograaf

Als de intelligente digitale tachograaf bijvoorbeeld wordt geïntegreerd in een netwerk van verschillende communicatie- en sensortechnologieën, biedt hij ook een gedegen basis voor:

  • het oplossen van uitdagingen op het gebied van sociaal beleid en vervoersbeleid;
  • efficiënter wagenparkbeheer dat veel verder gaat dan de mogelijkheden van huidige telematicasystemen;
  • het ontwikkelen van micro services voor bedrijfswagenparken die aanbieders zoals: leasemaatschappijen, verzekeringsmaatschappijen, payrolling en vele andere, in staat stellen om op basis van betrouwbare (realtime) gegevens diensten met toegevoegde waarde aan te bieden.

Enkele voorbeelden van de mogelijkheden:

Ingevoerd: Cabotage en detachering van werknemers: telkens als men een landsgrens passeert, wordt dit geregistreerd

Het onderwerp is niet nieuw, maar is de laatste jaren steeds hoger op de agenda gekomen: cabotage en detachering van beroepschauffeurs. Het Mobility Package I van de EU heeft als doel om eerlijke concurrentie op de Europese binnenlandse markt te waarborgen. De DTCO 4.1 gaat een belangrijke rol spelen bij de implementatie van de wettelijke voorschriften van het Mobility Package door gebruik te maken van plaatsbepaling met behulp van satellieten en geïntegreerde kaarten. In de toekomst zal de tachograaf dus registreren wanneer een voertuig een landsgrens passeert. Zo stelt de DTCO 4.1 de autoriteiten in staat de regelgeving efficiënter te monitoren. Bij twijfel kunnen de autoriteiten zien hoeveel ritten het voertuig en de chauffeur hebben uitgevoerd en wanneer en in welke landen deze plaatsvonden. Deze volgende generatie van slimme tachografen is een van de eerste industriële toepassingen die niet alleen GPS en Glonass, maar ook het Europese Galileo-signaal (OSNMA) ondersteunt. OSNMA maakt gebruik van een authenticatiedienst die voorkomt dat positiegegevens worden gemanipuleerd of vervalst.

Voorstel van Continental: Ladingbeheer: het totaalgewicht altijd beschikbaar

Vanaf 2021 wordt het regelmatig meten van de lading voor bedrijfsvoertuigen in Europa verplicht en moeten de fleet owners op vraag actuele gewichtsgegevens voor een rit kunnen verstrekken. De regels worden in 2024 nog strenger, omdat de meetresultaten voor het gewicht dan nog nauwkeuriger moeten worden (maximaal 5% afwijking toegestaan tussen de meting en het daadwerkelijke gewicht). Bovendien moet de gegevensoverdracht dan ook voldoen aan het Common Criteria EAL 2-veiligheidsniveau. Ook hier biedt de slimme tachograaf van Continental ondersteuning: via een CAN-bus ontvangt de tachograaf binnen enkele seconden de gegevens van de sensoren die de belastingen op de afzonderlijke assen meten. De tachograaf voorziet deze gegevens van een handtekening die uniek is voor het desbetreffende voertuig. Vervolgens kan deze kleine data-set via de DSRC-antenne (Dedicated Short Range Communication) worden doorgestuurd naar geautoriseerde instantie.

Het voordeel dat de tachograaf van VDO in dit proces biedt, is dat de intelligentie van de DSRC-antenne direct in de tachograaf is ingebouwd. De assen-sensoren geven de data over het laadgewicht via de CAN-bus door aan de DSRC-antenne. Hierdoor loopt de informatieoverdracht altijd via de DTCO. Dit levert voordelen op voor de transportondernemer. Deze hoeft geen extra manuele handelingen te verrichten voor gegevensoverdracht en de gegevens zijn automatisch beveiligd.

Voorstel van Continental: Tolheffing op basis van gewicht: eerlijk en efficiënt

Nadat het gewicht geregistreerd is, biedt de digitale tachograaf mogelijkheden voor meer nauwkeurige en eerlijkere tolheffing voor bedrijfsvoertuigen. Naarmate het gewicht op de as van een voertuig toeneemt, neemt ook de belasting op het wegdek - en de slijtage ervan - toe. Vandaar de algemene kritiek dat bedrijfsvoertuigen meer kosten voor het onderhoud van de wegen opleveren dan dat gedekt wordt door de tol die voor deze voertuigen betaald wordt.

Door met sensoren het werkelijke totale voertuiggewicht te bepalen, kan een zeer nauwkeurige (en aanzienlijk eerlijkere) verrekening van de te betalen tol plaatsvinden. De tachograaf kan deze gewichtsgegevens snel en veilig via DSRC naar het tolstation sturen.

Voorstel van Continental: Geen tolkastjes meer in bedrijfsvoertuigen: OTA-transmissie met de tachograaf

Dankzij zijn DSRC-interface zou de slimme tachograaf ook de sleutel kunnen zijn tot geharmoniseerde tolheffing in Europa, aangezien hij de gemaakte kosten berekent en registreert en deze gegevens conform de EETS-standaard naar de locaties stuurt waar tol wordt geheven. Dit betekent dat wagenparkbeheerders niet langer hoeven te investeren in allerlei verschillende tolkastjes en -apparaten (en updates); ze zouden het volledige proces van tolbetaling met de bestaande digitale tachografen kunnen afhandelen. De vele tolkastjes die nu in vrachtwagens overal in Europa te vinden zijn, kunnen dan verdwijnen.

Geïmplementeerd
TIS-Web Connect: gegevens uit andere systemen naar de wagenparkbeheersoftware van VDO importeren

Niet alleen de overheid kan profiteren van oplossingen op basis van betrouwbare tachograafgegevens. Continental biedt speciale interfaces waarmee transportbedrijven deze gegevens, efficiënt en conform de wettelijke voorschriften, voor hun eigen wagenparkbeheer kunnen gebruiken. Met de intelligente interface TIS-Web Connect kunnen wagenparkbeheerders die de VDO TIS-Web software gebruiken gegevens van derde-systemen naar hun eigen TIS-Web platforms overbrengen. Dit biedt een enorm voordeel voor gemengde wagenparken met diverse softwareoplossingen. Wagenparkbeheerders kunnen nu bijvoorbeeld het Telepass KMaster-telematicaplatform in TIS-Web integreren, waardoor ze de tolfacturen, locatie-informatie, voertuiggegevens en nog veel meer in één systeem kunnen bekijken en beheren.

Geïmplementeerd
TIS-Web Extract: via de TIS-Web-cloud gegevens uit de tachograaf exporteren. Met de TIS-Web Extract-interface stelt Continental systemen van derden in staat om gegevens uit TIS-Web op te halen en te hergebruiken. Chauffeursgegevens, voertuigdata en masterdata afkomstig van de slimme tachograaf zijn slechts enkele van de vele soorten gegevens die veel bedrijven al uit de TIS-Web-cloud halen. TIS-Web Extract kan bijvoorbeeld worden gebruikt om facturering of de loonadministratie te automatiseren. Volledig nieuwe diensten op basis van telematicagegevens van de tachograaf zijn ook denkbaar. Continental biedt geautomatiseerde gegevens over rij- en rusttijden en GPS-gegevens voor de TIMOCOM-trackingtoepassing via de interface van TIS-Web Extract. Ook hier worden de gegevens verfijnd, d.w.z. dat Continental ze beschikbaar stelt in een bestandsformaat waardoor ze automatisch in het Smart Logistics System van TIMOCOM in te lezen zijn. Zo biedt TIMOCOM klanten veel nauwkeurigere en up-to-date informatie over de beschikbaarheid van chauffeurs en voertuigen die op verzoek vracht kunnen komen afhalen.

Dit persbericht is geschreven door Continental.

Autocom Release 2021.20, dit zijn de hoogtepunten

Autocom Release 2021.20, dit zijn de hoogtepunten

Met jouw diagnoseapparaat wil je natuurlijk zoveel mogelijk voertuigproblemen zelf kunnen aanpakken en oplossen. Om dit mogelijk te maken, ontwikkelt Autocom de diagnosesoftware van haar diagnoseapparatuur actief door. Bij elke nieuwe softwareversie worden tal van nieuwe merken, modellen, systemen en functies toegevoegd. De nieuwste Autocom software-update is nu beschikbaar. Wat is er nieuw?

LEES VERDER >

Toegang tot Secure Gateway met Autocom ICON

Toegang tot Secure Gateway met Autocom ICON

Steeds meer autofabrikanten beschermen hun voertuigen met Secure Gateway (SGW). Dit wordt gedaan om ongewenste toegang tot de elektronische voertuiggegevens te beschermen. Illegaal binnendringen in het veiligheidssysteem van een voertuig, kan namelijk storingen veroorzaken en veiligheidsfuncties beïnvloeden.

LEES VERDER >

Diagnose en hulp op afstand met CLEVER Remote Services

Diagnose en hulp op afstand met CLEVER Remote Services

Een voertuig kampt met een probleem, maar net die ene functie is niet mogelijk met jouw diagnoseapparatuur. Of het ontbreekt jou en/of je collega even aan kennis om de juiste diagnose te stellen. Het is niet gek dat je niet beschikt over élk diagnosesysteem en niet álles weet van elk merk en type voertuig.

LEES VERDER >

Eenvoudig managen van tachograafdata

Eenvoudig managen van tachograafdata

Ben je een transporteur of eigenaar van een vrachtwagen, dan weet je dat het bijhouden van tachograafdata onontkomelijk is. Bij zakelijk gebruik van zware bedrijfswagens en toekomstig ook lichtere bedrijfswagens, moet je namelijk een tachograaf gebruiken en de bijbehorende data op orde hebben.

LEES VERDER >

360° ADAS oplossing: Maak van ADAS kalibratie en uitlijnen een bron van inkomsten

360° ADAS oplossing: Maak van ADAS kalibratie en uitlijnen een bron van inkomsten

Voertuigen die uitgerust zijn met geavanceerde rijhulpsystemen (ADAS), kom je steeds vaker voor onderhoud en/of reparatie tegen in de werkplaats. Met het oog op nieuwe regelgeving, zal dit alleen maar verder toenemen. Wat betekent dit voor jouw werkplaats?

LEES VERDER >

Toegang tot Secure Gateway van Fiat Chrysler Automobiles (FCA) met Launch

Toegang tot Secure Gateway van Fiat Chrysler Automobiles (FCA) met Launch

Om de veiligheid van het voertuig te beschermen, heeft Fiat Chrysler Automobiles (FCA) sinds 2018 het SGW-systeem (Secure Gateway) ingevoerd. Hierdoor kunnen diverse diagnosefuncties enkel worden uitgevoerd met diagnoseapparatuur die officieel is goedgekeurd door FCA.

LEES VERDER >

Johan Rozestraten versterkt ons salesteam

Johan Rozestraten versterkt ons salesteam

Per 1 september is ons team uitgebreid met de komst van Johan Rozestraten. Johan versterkt ons salesteam als senior accountmanager. Heb jij al kennisgemaakt?

LEES VERDER >

Slimme tachografen ijken met VDO Workshop Tab

Slimme tachografen ijken met VDO Workshop Tab

De slimme tachograaf kom je steeds vaker tegen in de truckwerkplaats. Met de komst van deze nieuwe generatie digitale tachograaf, waarmee elke nieuw geregistreerde vrachtwagen sinds 15 juni 2019 moet worden uitgerust, is het nodige veranderd rondom het inbouwen, testen en ijken hiervan.

LEES VERDER >

Bezoek ons op Transport Compleet in Gorinchem | 28, 29 & 30 september 2021

Bezoek ons op Transport Compleet in Gorinchem | 28, 29 & 30 september 2021

Op 28, 29 en 30 september 2021 vindt hét netwerkevenement van de transportbranche, Tansport Compleet, weer plaats. Het team van AA-Equipment Support is erbij. Jij ook?

LEES VERDER >

Gebruikerservaring: trekhaken coderen met SD MAT

Gebruikerservaring: trekhaken coderen met SD MAT

Trekhaken coderen is niet alleen heel gemakkelijk en snel zelf uit te voeren, je kunt er ook nog eens geld mee besparen. Daar weet Autobedrijf Saro alles van! Sinds enkele maanden maken zij namelijk gebruik van de SD MAT van het merk SP Diagnostics. Wat vinden zij van deze trekhaakcoderingstool?

LEES VERDER >

Trainingen volgen bij AA-Equipment Support

Trainingen volgen bij AA-Equipment Support

Na een korte stop wegens de zomervakantie zijn onze trainingen weer begonnen! Vanaf deze week verwelkomen wij weer wekelijks schadeherstellers die werken met de Vehicle Health Check (VHC) van Solera.

LEES VERDER >

Training: Storingen snel én goed oplossen met het Jaltest diagnosesysteem

Training: Storingen snel én goed oplossen met het Jaltest diagnosesysteem

Onlangs mochten wij weer een aantal technici die werken met het Jaltest diagnosesysteem verwelkomen op onze Jaltest Toepassingstraining. Van het instellen en configureren van diverse systemen in voertuigen, tot AdBlue diagnose voor Euro 6 door de tests in de software te gebruiken, vervangen van ECAS ECU en meer.

LEES VERDER >

Video: Zelf trekhaken inleren met SD MAT

Video: Zelf trekhaken inleren met SD MAT

Trekhaken inleren dat doe je met de SD MAT. Op elk gewenst moment, ongelimiteerd en overal. Wij laten zien hoe deze slimme tool werkt!

LEES VERDER >

Solera Vehicle Health Check Toepassingstraining

Solera Vehicle Health Check Toepassingstraining

De Vehicle Health Check van Solera versnelt het schadeherstelproces en maakt schadedossiers nog completer door het eenvoudig maken van intake- en exit uitleesrapporten. Deze tool biedt tal van andere intelligente functionaliteiten. Haalt u eruit wat erin zit?

LEES VERDER >

Altijd werkplaatshulp met PicoScope en SmartLink VCI

Altijd werkplaatshulp met PicoScope en SmartLink VCI

Technici die alles zelf kunnen? Zijn die er? De technische ontwikkelingen volgen elkaar zo snel op dat het steeds lastiger wordt om bij te blijven. Wij helpen!

LEES VERDER >

Autocom ICON: Sneller, beter diagnosestellen en meer voertuigproblemen oplossen

Autocom ICON: Sneller, beter diagnosestellen en meer voertuigproblemen oplossen

Wat heeft de (universele) werkplaats nodig om toekomstgericht te kunnen werken? Met deze vraag zijn de ontwikkelaar van Autocom, om de ontwerptafel gaan zitten om een nieuw iconisch product te ontwikkelen. AA-Equipment Support introduceert de nieuwe Autocom ICON, de professionele universele diagnoseoplossing voor personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen.

LEES VERDER >

Onafhankelijk trekhaken inleren in eigen werkplaats met SD-MAT

Onafhankelijk trekhaken inleren in eigen werkplaats met SD-MAT

Het inleren van de trekhaak in de boordcomputer is steeds vaker nodig. Bij moderne auto’s wordt namelijk bij het monteren van een trekhaak, ook een speciale kabelset, afgestemd op het voertuigtype, geïnstalleerd. Deze zorgt voor communicatie met alle elektronica van de auto.

LEES VERDER >

Autocom CARS iD herkent gemanipuleerde kilometertellerstand

Autocom CARS iD herkent gemanipuleerde kilometertellerstand

Eén van de meest voorkomende vormen van fraude bij het in- of verkopen van voertuigen is gemanipuleerde kilometertellers. Hoe weet u of het voertuig dat u wilt inkopen betrouwbaar is? Autocom CARS iD biedt oplossing.

LEES VERDER >

Ben jij dé Bedrijfs- of Autotechnicus van de Toekomst 2021?

Ben jij dé Bedrijfs- of Autotechnicus van de Toekomst 2021?

De 6e editie van ‘AMT Bedrijfsautotechnicus & Autotechnicus van de Toekomst', de bekende competitie onder studenten bedrijfs- en autotechniek, is van start gegaan. Wie haalt dit jaar de finale en mag de prestigieuze titel voeren?

LEES VERDER >

Hét nieuwe systeem van Launch voor (remote)diagnose én Pass-Thru

Hét nieuwe systeem van Launch voor (remote)diagnose én Pass-Thru

Met de nieuwe de X-431 Euro Pro 5 Link van Launch bent u volledig voorbereid op de toekomst! Wat heeft deze ‘all-in-one’ diagnose-oplossing u allemaal te bieden?

LEES VERDER >

Up-to-date met de nieuwe Jaltest 20.3 software

Up-to-date met de nieuwe Jaltest 20.3 software

Om te zorgen dat u nóg meer voertuigproblemen kunt oplossen met de Jaltest diagnoseapparatuur, heeft Jaltest weer een nieuwe softwareversie ontwikkeld. Wat is er allemaal nieuw?

LEES VERDER >

Mobility Package I: wat betekent dit voor u?

Mobility Package I: wat betekent dit voor u?

Op 8 juli 2020 heeft het Europese parlement ingestemd met het Mobility Package I. Dit pakket van maatregelen moet de regelgeving voor wegtransport binnen de EU gelijkstellen en daarmee de werkomstandigheden voor chauffeurs, de concurrentieverhoudingen en de verkeersveiligheid verbeteren. 

LEES VERDER >

Jaltest Toepassingstraining november 2020

Jaltest Toepassingstraining november 2020

Wilt u uw Jaltest diagnosesysteem nóg breder inzetten tijdens uw dagelijkse werkzaamheden? Schrijf u dan in voor onze Jaltest Toepassingstraining.

LEES VERDER >

Slimme data, slimme DTCO - Hoe de tachograaf vele problemen oplost

Slimme data, slimme DTCO - Hoe de tachograaf vele problemen oplost

Informatief, betrouwbaar en fraudebestendig: de slimme tachograaf genereert data die helpt het hoofd te bieden aan de uitdagingen van de sector en die van de maatschappij.

LEES VERDER >

Vacature Technisch Supportmedewerker personen- en/of bedrijfswagens

Vacature Technisch Supportmedewerker personen- en/of bedrijfswagens

Ben jij onze nieuwe technisch supportmedewerker personen- en/of bedrijfswagens?

LEES VERDER >

Bevoegdheidsverlenging tachograaftechnicus mét slaaggarantie

Bevoegdheidsverlenging tachograaftechnicus mét slaaggarantie

Sinds 1 januari 2017 dient iedere monteur die werkt met tachografen in het bezit te zijn van de bevoegdheidspas. Zonder deze bevoegdheid mag een monteur niet werken met of aan de tachograaf en kan een ijking niet worden aan- of afgemeld bij de RDW.

LEES VERDER >

Cabinetrillingen in een BMW 320D M | Diagnose uit de praktijk

Cabinetrillingen in een BMW 320D M | Diagnose uit de praktijk

Al 2,5 jaar ervaart de bestuurder van een BMW 320D M Sport xDrive Touring trillingen bij hoge snelheden. Er zijn talloze pogingen gedaan om het probleem op te lossen, zonder resultaat. Kunnen wij wél de juiste diagnose stellen?

LEES VERDER >

Nu beschikbaar: Jaltest Software 20.2

Nu beschikbaar: Jaltest Software 20.2

De nieuwe versie van de diagnosesoftware van het Jaltest diagnosesysteem is nu beschikbaar. Heeft u de software al geïnstalleerd?

LEES VERDER >

Toepassingstraining PicoScope: 22 t/m 26 juni 2020

Toepassingstraining PicoScope: 22 t/m 26 juni 2020

Haal nóg meer uit uw voertuigdiagnose met onze Toepassingstraining PicoScope.

LEES VERDER >

AA-Equipment verandert naam in AA-Equipment Support

AA-Equipment verandert naam in AA-Equipment Support

AA-Equipment / Launch Tech Benelux gaat de toekomst tegemoet met een nieuwe naam: AA-Equipment Support.

LEES VERDER >

Actieve diagnose met de nieuwe PicoScope

Actieve diagnose met de nieuwe PicoScope

Snel, eenvoudig en betrouwbaar actieve diagnose stellen met de nieuwe Automotive oscilloscopen van Pico.

LEES VERDER >

Nieuw: Jaltest PTE (Portable Trailer e-Supply)

Nieuw: Jaltest PTE (Portable Trailer e-Supply)

Jaltest heeft een nieuw product ontwikkeld voor het controleren van de elektrische signalen die worden overgebracht van de trekker naar getrokken materieel.

LEES VERDER >

Samen sterk: gratis Voertuig Technisch Support

Samen sterk: gratis Voertuig Technisch Support

Het coronavirus houdt ons allen in de greep. Er worden harde maatregelen genomen, wat ook de mobiliteitssector raakt. Gelukkig gaat het werk bij veel onderhoudsbedrijven vooralsnog gewoon door. Wat als voor u als auto- of trucktechnicus thuiswerken geen optie is en u in het dagelijkse werk veel contract hebt met mensen?

LEES VERDER >

Autocom Release 20.00

Autocom Release 20.00

Goed nieuws voor onze Autocom-gebruikers! Autocom heeft de nieuwe softwareversie uitgebracht: Release 20.00.

LEES VERDER >

Veilig en schadevrij heffen en opkrikken van de Tesla Model 3

Veilig en schadevrij heffen en opkrikken van de Tesla Model 3

Een auto op hoogte brengen met een krik of hefbrug, geen probleem, toch? Bij een Tesla is dat een ander verhaal. Het heffen of opkrikken van een Tesla Model 3 kan namelijk aanzienlijke schade veroorzaken.

LEES VERDER >

Nu beschikbaar: Jaltest Software 20.1

Nu beschikbaar: Jaltest Software 20.1

Jaltest heeft de nieuwste versie van de diagnosesoftware van het multi-brand diagnosesysteem gelanceerd. Jaltest Software 20.1 is nu beschikbaar voor onze Jaltest-gebruikers.

LEES VERDER >

PicoScope 7 Automotive is nu beschikbaar als bètaversie

PicoScope 7 Automotive is nu beschikbaar als bètaversie

Als een van de eersten gebruik maken van de nieuwe PicoScope software? De bètaversie van de nieuwe PicoScope 7 Automotive software is nu beschikbaar!

LEES VERDER >

AA-Equipment klaar voor de toekomst met een nieuw managementteam en sterke focus

AA-Equipment klaar voor de toekomst met een nieuw managementteam en sterke focus

Vanaf 1 maart a.s. gaat AA-Equipment verder onder leiding van Chris Kimman en Ronnie van Gellecom. De directie wordt gevoerd door Chris Kimman, waarbij de operationele organisatie wordt aangestuurd door Ronnie van Gellecom.

LEES VERDER >

Diagnose bij voertuigen met ongewenste trilling en geluid

Diagnose bij voertuigen met ongewenste trilling en geluid

Uw klant komt met een voertuig met vervelende trilling of geluid naar de werkplaats. Hoe achterhaalt u als technici de oorzaak?

LEES VERDER >

De beste wensen voor 2020

De beste wensen voor 2020

Het team van AA-Equipment wenst u en uw collega's prettige feestdagen en de beste wensen voor het nieuwe jaar!

LEES VERDER >

De nieuwe VDO Smart Terminal voor downloaden van tachograafgegevens

De nieuwe VDO Smart Terminal voor downloaden van tachograafgegevens

Continental introduceert een nieuwe kaartlezer voor chauffeurskaarten en downloadkeys op de markt: VDO Smart Terminal.

LEES VERDER >

Jaltest voor moderne diagnose training

Jaltest voor moderne diagnose training

Voor het opleiden van diagnose technicus is het gebruik van moderne apparatuur voor diagnose training van belang.

LEES VERDER >

Het is weer bijna tijd voor de bandenwissel

Het is weer bijna tijd voor de bandenwissel

Het bandenwissel seizoen komt eraan. Is uw werkplaats er klaar voor? Wij bieden een uitgebreid assortiment met apparatuur die het werk makkelijker én sneller maken.

LEES VERDER >

Tachograaf verzetten naar wintertijd doet u zo

Tachograaf verzetten naar wintertijd doet u zo

De wintertijd is weer ingegaan en de klok ging weer een uurtje terug. Ook de klok van de digitale tachograaf dient voor gebruik een uur teruggezet te worden.

LEES VERDER >

Nieuwe Jaltest Software 19.3

Nieuwe Jaltest Software 19.3

De nieuwste update van de Jaltest multi-brand diagnosesoftware is nu beschikbaar! Jaltest Software 19.3 kunt u nu installeren.

LEES VERDER >

Professionele hefbrug voor uw werkplaats

Professionele hefbrug voor uw werkplaats

Veilig en eenvoudig onderhoud en reparaties uitvoeren aan voertuigen in de werkplaats? Het gebruik van een professionele hefbrug is hierbij onmisbaar.

LEES VERDER >

De nieuwe PicoScope automotive oscilloscoop met 8 kanalen

De nieuwe PicoScope automotive oscilloscoop met 8 kanalen

's Wereld eerste en snelste 8-kanaals automotive oscilloscoop. Meer kanalen, meer potentie!

LEES VERDER >

Speciale inruilactie (niet-originele) Autocom en Delphi

Speciale inruilactie (niet-originele) Autocom en Delphi

Heeft u een (niet-origineel) Autocom CDP Pro / ADP of Delphi DS150 diagnosesysteem met verouderde software? Ruil deze nu in voor de nieuwe Autocom CDP+ Cars mét 1 jaar softwarelicentie.

LEES VERDER >

AA-Equipment bestaat 20 jaar!

AA-Equipment bestaat 20 jaar!

AA-Equipment bestaat 20 jaar en daar zijn we trots op! Jaren van hard werken, ontwikkelingen, nieuwe producten, samenwerkingen én uiteraard plezier hebben. Met het hele team en samen met onze klanten, leveranciers en samenwerkende partijen.

LEES VERDER >

Het nieuwe diagnosesysteem van Launch is er!

Het nieuwe diagnosesysteem van Launch is er!

De laatste innovatie van Launch is er! Launch heeft de X-431 Euro TAB II ontwikkeld die naast uitstekende functies van vorige modellen, ook verrijkt is met nieuwe functies.

LEES VERDER >

De nieuwste automotive ADAS kalibratie apparatuur: Launch X-431 ADAS PRO

De nieuwste automotive ADAS kalibratie apparatuur: Launch X-431 ADAS PRO

Steeds meer auto's beschikken over ADAS: Advanced Driver Assistence Systems. Deze bestuurder assistentiesystemen, zoals radarsysteem aan de voor- en achterzijde van het voertuig, adaptieve cruisecontrol en achteruitrijcamera's, zijn ontworpen om tijdens het rijden veiligheid en comfort te bieden.

LEES VERDER >

Kom op 3, 4 en 5 september 2019 naar Transport Compleet Gorinchem

Kom op 3, 4 en 5 september 2019 naar Transport Compleet Gorinchem

In september vindt de 15e editie van Transport Compleet plaats in Gorinchem. Het team van AA-Equipment is erbij, u ook?

LEES VERDER >

De diagnose oplossing voor vaartuigen

De diagnose oplossing voor vaartuigen

Dankzij de hoge temperaturen kan er weer volop worden genoten op het water. Laat een probleem aan uw boot geen invloed hebben op uw zomer. Jaltest Marine biedt de diagnose oplossing voor uw bedrijf.

LEES VERDER >

Jaltest als leermiddel voor modern truck onderwijs

Jaltest als leermiddel voor modern truck onderwijs

Als diagnose specialist mag AA-Equipment scholen voorzien van trainings- en diagnose apparatuur. Bij Truck Academy Noord-Nederland is het Jaltest diagnosesysteem onderdeel van het leerprogramma.

LEES VERDER >

Samen klaar voor de Slimme Tachograaf

Samen klaar voor de Slimme Tachograaf

Sinds afgelopen zaterdag, 15 juni 2019, is het zover, de nieuwe wet- en regelgeving rondom de digitale tachograaf is ingegaan. Als VDO Partner helpen wij u graag bij de veranderingen die de slimme tachograaf met zich meebrengt.

LEES VERDER >

Nieuwe Jaltest Software 19.2

Nieuwe Jaltest Software 19.2

Jaltest lanceert de nieuwste update van de multi-brand diagnosesoftware. De Jaltest Software 19.2 is nu beschikbaar voor onze Jaltest gebruikers.

LEES VERDER >

Picoscope diagnosetip: Nissan X-Trail met verstuiverprobleem

Picoscope diagnosetip: Nissan X-Trail met verstuiverprobleem

Er staat een nieuwe publicatie van AA-Equipment op AMT Autotechniek over een Nissan X-Trail met verstuiverprobleem.

LEES VERDER >

Een geslaagde Pico Roadshow 2019

Een geslaagde Pico Roadshow 2019

Deze week vond de Pico Roadshow 2019 plaats in Nederland die AA-Equipment organiseerde in samenwerking met Pico Technology en AutoNiveau.

LEES VERDER >

De Slimme Tachograaf per 15 juni 2019

De Slimme Tachograaf per 15 juni 2019

Wordt uw werkplaats ook een geautoriseerde werkplaats Slimme Tachograaf?

LEES VERDER >

Bezoek ons op Transport Compleet in Hardenberg

Bezoek ons op Transport Compleet in Hardenberg

AA-Equipment is aanwezig op de Transport Compleet beurs in Hardenberg op 26, 27 en 28 maart.

LEES VERDER >

Lastige storing aan Mazda CX3, hoe los je die op?

Lastige storing aan Mazda CX3, hoe los je die op?

Er staat een nieuwe publicatie op AMT Autotechniek over een Mazda CX3 met 40 foutcodes en brandende waarschuwingslampjes.

LEES VERDER >

PicoScope workshops in april | Meld u nu aan

PicoScope workshops in april | Meld u nu aan

In samenwerking met Pico Technology, producent van Pico oscilloscopen, en AutoNiveau organiseren wij op 2 en 3 april oscilloscoop workshops.

LEES VERDER >

Nieuwe Jaltest Software 19.1

Nieuwe Jaltest Software 19.1

Jaltest lanceert de nieuwste update van de multi-brand diagnosesoftware. De Jaltest Software 19.1 is nu beschikbaar voor onze Jaltest gebruikers.

LEES VERDER >

Professionele roetfilter reiniging | DPFService.nl

Professionele roetfilter reiniging | DPFService.nl

Bent u op zoek naar een adres voor het professioneel reinigen van uw roetfilter (DPF) of SCR-katalisator?

LEES VERDER >

Jaltest training in Cuba

Jaltest training in Cuba

Jaltest training op locatie in Cuba, geen probleem voor AA-Equipment.

LEES VERDER >

Jaltest aanwezig op Metstrade Show 2018 met innovaties Jaltest Marine

Jaltest aanwezig op Metstrade Show 2018 met innovaties Jaltest Marine

Jaltest is momenteel aanwezig op Metstrade Show 2018 (13-15 november) te RAI Amsterdam, 's werelds grootste vakbeurs voor marine.

LEES VERDER >

Voorbereid op de kou met onze accu- en ondersteuningsladers

Voorbereid op de kou met onze accu- en ondersteuningsladers

We kunnen er niet meer omheen, het wordt buiten kouder. Zijn u en uw bedrijf voorbereid op de kou? Onmisbaar in deze periode zijn accu- en ondersteuningsladers.

LEES VERDER >

Kennissessie Slimme Tachograaf

Kennissessie Slimme Tachograaf

De transportwereld blijft steeds verder ontwikkelen en dat geldt ook voor de tachograaf. Er gaat veel veranderen per 15 juni 2019 wanneer de slimme tachograaf, bij VDO is dat de DTCO 4.0, verplicht wordt.

LEES VERDER >

Nieuwe Jaltest Software 18.3

Nieuwe Jaltest Software 18.3

De nieuwe Jaltest Software 18.3 is nu beschikbaar!

LEES VERDER >

Exclusief importeur de Premier Diagnostics DPF Tester

Exclusief importeur de Premier Diagnostics DPF Tester

AA-Equipment is exclusief importeur van de DPF Tester van Premier Diagnostics.

LEES VERDER >

Uw VDO Partner voor Tachografen en Telematica

Uw VDO Partner voor Tachografen en Telematica

AA-Equipment is door VDO aangesteld als partner voor Tachografen en Telematica.

LEES VERDER >

Launch X-431 Euro Pro 4 getest door AMT

Launch X-431 Euro Pro 4 getest door AMT

Launch heeft onlangs een nieuw model diagnosesysteem ontwikkeld, de X-431 Euro Pro 4. De Launch X-431 Euro Pro 4, gebaseerd op het Android-systeem, is de nieuwe high-end intelligente oplossing voor voertuigdiagnose.

LEES VERDER >

De nieuwe professionele automotive kalibratie apparatuur

De nieuwe professionele automotive kalibratie apparatuur

X-431 ADAS is de allernieuwste automotive kalibratie apparatuur van Launch. Het kan ADAS (Advanced Driver Assistence Systems) uitgeruste voertuigen kalibreren, zoals camera's en radar systemen.

LEES VERDER >

Nieuwe Jaltest Software 18.2

Nieuwe Jaltest Software 18.2

De nieuwe Jaltest Software 18.2 is nu beschikbaar!

LEES VERDER >

Fototerugblik op AMT Diagnose Boot Camp 2018

Fototerugblik op AMT Diagnose Boot Camp 2018

AMT Diagnose Boot Camp 2018 zit er weer op. Als diagnose specialist was AA-Equipment daar natuurlijk ook bij!

LEES VERDER >

AA-Equipment is aanwezig op AMT Diagnose Boot Camp 2018

AA-Equipment is aanwezig op AMT Diagnose Boot Camp 2018

Op 22 en 23 juni is het weer zover: AMT Diagnose Boot Camp 2018. Dit is de zesde editie van dit unieke evenement voor autotechnici dat georganiseerd wordt door vakblad AMT.

LEES VERDER >

AA-Equipment in Cuba voor aflevering en training Jaltest

AA-Equipment in Cuba voor aflevering en training Jaltest

In Cuba wordt vanaf nu ook gebruik gemaakt de diagnosesystemen van Jaltest Diagnostics. Jaltest is het meest complete en merk- en systeemonafhankelijke diagnosesysteem op de markt.

LEES VERDER >

De nieuwe Autocom Volvo DoIP adapterkabel

De nieuwe Autocom Volvo DoIP adapterkabel

Voertuigen krijgen steeds meer elektronische rij-assistentiesystemen. De grote hoeveelheid data die door deze systemen wordt gegenereerd, kan niet meer via de traditionele CAN-bus getransporteerd worden.

LEES VERDER >

AA-Equipment is aanwezig op het Bulthuis Transport Event 2018

AA-Equipment is aanwezig op het Bulthuis Transport Event 2018

In mei 2018 organiseert Bulthuis haar eerste, eigen event voor de transportbranche en AA-Equipment is erbij!

LEES VERDER >

De oscilloscoop, een must voor het stellen van een correcte diagnose

De oscilloscoop, een must voor het stellen van een correcte diagnose

Diagnose stellen is niet alleen foutcode(s) uitlezen en wissen met een diagnosesysteem. Voor het stellen van een correcte diagnose bij voertuigen met een complexe storing is naast een diagnosesysteem een oscilloscoop een must.

LEES VERDER >

Nieuwe Jaltest Software 18.1

Nieuwe Jaltest Software 18.1

De nieuwe Jaltest Software 18.1 is nu beschikbaar!

LEES VERDER >

Officieel distributeur Jaltest Diagnostics 2018

Officieel distributeur Jaltest Diagnostics 2018

Ook in 2018 is AA-Equipment officieel distributeur van Jaltest Diagnostics.

LEES VERDER >

De nieuwe Launch X-431 Euro Pro 4

De nieuwe Launch X-431 Euro Pro 4

Het nieuwste diagnosesysteem van Launch, de Launch X-431 Euro Pro 4, is nu beschikbaar!

LEES VERDER >

Onze januari folder is nu online

Onze januari folder is nu online

De januari folder van AA-Equipment is nu online.

LEES VERDER >

Dé specialist in levering en ondersteuning van diagnosesystemen en meer

Dé specialist in levering en ondersteuning van diagnosesystemen en meer

AA-Equipment is dé specialist in levering en ondersteuning van diverse merken diagnosesystemen voor auto's, trucks en speciale voertuigen. 

LEES VERDER >

PicoScope Training | Meld u nu aan!

PicoScope Training | Meld u nu aan!

Diagnose stellen aan een voertuig kan niet zonder gebruik te maken van een oscilloscoop. Pico automotive oscilloscopen zijn de beste op dit gebied.

LEES VERDER >

Ook een automatische transmissie heeft onderhoud nodig

Ook een automatische transmissie heeft onderhoud nodig

Bij aankoop van een nieuwe auto kiezen kopers steeds vaker voor auto's met een automatische transmissie (AT). Het marktaandeel van automaten stijgt en dat is ook voor de werkplaats van belang.

LEES VERDER >

Een geslaagde AMT Live '17

Een geslaagde AMT Live '17

Op 15 en 16 november was AA-Equipment aanwezig op AMT Live '17. AMT Live is hét kennisevenement voor ondernemers en autotechnici van autoservicebedrijven.

LEES VERDER >

Toyota Prius Hybride leermodel

Toyota Prius Hybride leermodel

In opdracht van een technische school uit België heeft AA-Equipment een Toyota Prius Hybride omgebouwd tot een uniek onderwijsproject waarmee op niveau les kan worden gegeven.

LEES VERDER >

AA-Equipment @ AMT Live '17 op 15 en 16 november 2017

AA-Equipment @ AMT Live '17 op 15 en 16 november 2017

Op woensdag 15 november en donderdag 16 november 2017 vindt AMT Live '17 plaats. AMT Live is hét kennisevenement voor ondernemers en autotechnici van autoservicebedrijven.

LEES VERDER >

De AA-Equipment webshop is nu online

De AA-Equipment webshop is nu online

Wij hebben goed nieuws! vanaf nu is onze webshop online!

LEES VERDER >

Het nieuwe model APK2 EOBD Reader

Het nieuwe model APK2 EOBD Reader

Het nieuwe model APK2Reader is nu leverbaar. Uitgebreid met diagnosesoftware voor airbags en ABS systemen.

LEES VERDER >

logo

AA-Equipment Support B.V.

1e Tussendijk 17
5705 CG Helmond
Nederland


T: +31 (0) 492 525 717

E: info@aa-equipment.nl 

 

Support:

Neem contact op met onze CLEVER DiagnostiX ServiceDesk:

  T: +31 (0) 85 076 5000

WhatsApp: +31 (0) 6 108 639 30